ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Το Δ.Σ. του συλλόγου όπως αυτό ήρθε σε σώμα στις 08/11/2017 είναι :

Πρόεδρος :    ΤΣΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιπρόεδρος :   ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεν. Γραμματέας :   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ταμίας :   ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Μέλος :   ΜΠΟΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μέλος :  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Μέλος :  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Την 05/11/2017 έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.  και Εξελεγκτικής Επιτροπής του  Συνδεσμου μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ

ΑΘΗΝΑ 08-11-2017